Környezetbarát folyamatok az Unisto biztonsági plombák gyártása során

Környezeti szempontból fenntartható gyártás

Biztonsági plombák nemzetközi gyártójaként az Unisto felelősségének érzi, hogy környezetbarát anyagokat és eljárási módszereket alkalmazzon annak érdekében, hogy csökkentse a tevékenységének környezetre gyakorolthatásait.

Ezért évek óta aktívan támogatjuk a környezetbarát anyagok és gyakorlatok alkalmazását az egész értékláncunk mentén. Környezetvédelmi elkötelezettségünk elsődleges célja az erőforrások hatékony felhasználása. Ezzel szeretné az Unisto saját hozzájárulását megtenni az alábbiak értelmében: Reuse, Reduce, Recycle.

Az Unisto nem csak a műanyagfelhasználás csökkentésével, hanem újrahasznosított műanyagok felhasználásával is igyekszik csökkenteni a környezeti terhelést.

Termékeinket az Unisto green footprint zöld logójával látjuk el, így első pillantásra felismerhető, hogy mely termékeink felelnek meg tulajdonságaik vagy anyagaik alapján a környezetvédelmi felelősségvállalásunknak. Az összes megjelölt Unisto termék megfelel az alábbi kritériumok egyikének. 

Újrafelhasználható plombák

Helytakarékos megoldásainknak köszönhetően még a kisebb kiszerelések is biztosíthatók újrafelhasználható plombával. Az egyszer használatos plombák elhagyásával évente jelentős mennyiségű műanyag, és ezáltal műanyaghulladék és CO2 takarítható meg.

Plombák újrahasznosított műanyagból

Az újrafelhasználható plombák alternatívájaként újrahasznosított nyersanyagokból készült plombák használhatók. Az ipari újrahasznosítás után nyert (posztindusztriális) műanyagok alkalmazása aktívan hozzájárul a fosszilis nyersanyag-felhasználás csökkentéséhez. A posztindusztriális anyag olyan műanyag, amelyet gyártási hulladékból nyernek. Ennek az anyagnak a felhasználásával a keletkező műanyaghulladékokat használjuk fel ésszerűen.

Plombák bioalapú műanyagból

A nem megújuló nyersanyag-felhasználás csökkentésének másik módja a biológiai alapú műanyagok alkalmazása. A biológiai alapú műanyagok esetében a megújuló nyersanyagokból műanyag-granulátum készül, amely a meglévő rendszerekkel feldolgozható. 

Plombák lágyítószermentes poliamidból

Az Unisto számára különösen fontos projekt a lágyítómentes poliamid előállítása. A lágyítószerek, más néven ftalátok, hosszabb ideig tartó érintkezés esetén az egészségre veszélyesek lehetnek. Ezért fejlesztettünk ki a műanyag beszállítónkkal együttműködésben egy olyan poliamidot, amely lágyítószerek nélkül is megfelel minden követelményünknek. Ezáltal védjük alkalmazottainkat és ügyfeleinket. Ezzel az Unisto a biztonsági plomba gyártó cégek közül elsőként vezetett be a piacra lágyítószert nem igénylő megoldást.

Újrahasznosított anyagból készült kartondobozok

Erőforrások takaríthatók meg azzal, ha a csomagolóanyag-gyártáshoz újrahasznosított kartont használunk fel. Ez a körforgás végtelen, a csomagolás használat utáni szakszerű ártalmatlanításával aktívan hozzájárulhat az Unisto green footprint filozófiájához. 

Környezeti szempontból fenntartható gyártás

Energia-visszatáplálás

A gyártóüzemeinkből való energia-visszanyeréssel fűtési hőigényünk 70 %-át fedezzük. Éves szinten mintegy 34 000 liter fűtőolajat takarítunk meg, és ezáltal csökkentjük CO2-kibocsátásunkat. 

A biztonsági plombák gyártásához felhasznált anyagok 

Kizárólag ártalmatlan anyagokat használunk és dolgozunk fel, és az anyagok ártalmatlanságát és nem toxikus jellegét beszállítóink írásban tanúsítják felénk. A tanúsítványok természetesen mindig ügyfeleink rendelkezésére állnak.  

Gyártási hulladék és újrahasznosítás 

Minimalizálunk minden típusú hulladékot. Ha lehet, a hulladékot a vállalaton kívül vagy belül újrahasznosítjuk. Az újrahasználható hulladékot újrahasznosítjuk és további feldolgozás alá vetjük. 

Gépek és termelő berendezések 

Az energiamegtakarítás számunkra döntő fontosságú. Biztosítjuk, hogy az energiafogyasztást minimális szinten tartjuk, és hogy a kibocsátás szintje ne haladja meg a hatályos normákban meghatározott értékeket.  

Tanúsítványok

ISO 14001:2015 Környezetvédelmi vezetési rendszer

Az ISO 14001 az a nemzetközileg elfogadott szabvány, amely meghatározza a környezetvédelmi vezetési rendszerekkel szemben támasztott követelményeket. Előírja, hogy a szervezetek vegyék figyelembe a működésük szempontjából releváns összes környezetvédelmi problémát, úgymint a légszennyezést, a vízzel és szennyvízzel kapcsolatos kérdéseket, a hulladékgazdálkodást, talajszennyezést, éghajlatváltozás hatásának mérséklését és az ahhoz való alkalmazkodást, továbbá az erőforrásfelhasználást és erőforráshatékonyságot. Az Unisto rendelkezik az ISO 14001:2015 tanúsítvánnyal, és arra törekszik, hogy javítsa folyamatait a környezetvédelem tekintetében.

  • Környezettudatosan gondolkozunk és cselekszünk, amelynek eredményeképp a környezetvédelemmel összeegyeztethető piaci szolgáltatásokat nyújtunk.
  • Minden típusú hulladékot minimalizálunk, és a hulladékot – amikor csak lehetséges – vállalaton belül vagy kívül újrahasznosítjuk.
  • Ösztönözzük beszállítóink jobb környezetvédelmi teljesítményét azáltal, hogy tanúsítványt kérünk a szállított anyagok jellemzőire vonatkozóan. 

REACH rendelet

Biztonsági plombáinkat a vegyi anyagokról szóló rendelettel összhangban gyártjuk (REACH).

A REACH (a vegyi anyagok regisztrálása, értékelése, engedélyezése és korlátozása) meghatározza azokat az eljárásokat, amelyek biztosítják a vegyi anyagok és a vegyi anyagokat tartalmazó termékek biztonságos használatát és forgalmazását. Ezúton is megerősítjük, hogy a biztonsági plombák gyártásához felhasznált összes nyersanyag megfelel a REACH-rendelet előírásainak, és egyetlen felhasznált anyag sem tartozik az 1907/2006/EK rendelet 33. és 57. cikke szerinti különös aggodalomra okot adó anyagok közé (a különös aggodalomra okot adó anyagok ECHA jelöltlistája).  

Az Unisto elkötelezett a környezet védelme mellett

Lelkesen támogatjuk termékeink és folyamataink javítását, ami arra késztet bennünket, hogy folyamatosan új megoldásokat keressünk a környezet minőségének hatékony gyártási műveletekkel való megőrzésére.

Büszkék vagyunk eredményeinkre, és büszkén kínáljuk Önnek kiváló minőségű, a környezetvédelmi elvek tiszteletben tartásával gyártott biztonsági plombáinkat.