Svájc

A svájci gyártó üzemet a következő szabványok szerint tanúsították. 

ISO tanúsítvány

Az ISO 9001 minőségirányítási rendszer eszközként szolgál saját teljesítményünk javításához és folyamatos fejlesztéséhez, és végső soron növeli az általunk gyártott és leszállított biztonsági plombák minőségét, ami viszont nagyon magas szintű ügyfélelégedettséghez vezet. 

Az Unisto minden igényt kielégít az ISO 45001 (Occupational Health and Safety Assessment Series - Munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági értékelési sorozat) tekintetében. Kötelességünknek tekintjük betartani az összes, az egészségügyre és a biztonságra vonatkozó jelenlegi és jövőbeli iránymutatást, és így biztosítani a biztonságos munkakörnyezetet az alkalmazottaink, illetve a bizalmat az ügyfeleink számára. 

Az Unisto minden igényt kielégít az OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series - Munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági értékelési sorozat) tekintetében. Kötelességünknek tekintjük betartani az összes, az egészségügyre és a biztonságra vonatkozó jelenlegi és jövőbeli iránymutatást, és így biztosítani a biztonságos munkakörnyezetet az alkalmazottaink, illetve a bizalmat az ügyfeleink számára. 

Az ISO 14001 környezetirányítási rendszer megerősíti a folyamatban lévő erőfeszítéseket, amiket az Unisto a környezet érdekében tesz, és illeszkedik a vállalat magas minőségi standardjaihoz. 

Belsőleg 

Alkalmazottaink környezettudatosan gondolkodnak és cselekszenek, ami fenntartható üzleti gyakorlatot és piaci szolgáltatásokat eredményez. Minimalizálunk mindenfajta hulladékot, és a lehető legtöbbet újrahasznosítunk, gyártóüzemeinken belül és kívül egyaránt. 

Külsőleg 

Minden beszállítónktól megköveteljük a beszállított anyagok tulajdonságait részletező tanúsítványokat, így biztosítjuk a beszállítóink kompatibilitását.  

Szükség esetén az ügyfelek számára is hozzáférhetővé tehetjük ezeket a tanúsítványokat és adatlapokat. A környezetkezelési rendszer bevezetésére azon fenntarthatósági politikánk és céljaink első kitűzését követően került sor, amelyekből kifejlesztettük környezetvédelmi programunkat. Elkötelezettek vagyunk a folyamatos fejlesztésre, a környezetkezelés folyamatos felülvizsgálatával. 

Mindez azt jelenti, hogy ha Ön Unisto biztonsági plombákat vásárol, biztos lehet benne, hogy az összes környezeti szempontot figyelembe vették. 

ISO 9001, 14001, ISO 45001 (Svájc)

ISO 17712 - A melléklet

A plombagyártók biztonsági vonatkozású gyakorlata több mint két tucat szükséges témát határoz meg, mint például a minőségbiztosítási programok karbantartása, a létesítmény kockázatelemzése, hétéves adatmegőrzési programok a plombákhoz, és beléptető rendszer a gyártási és tároló helyekre. Az Unisto megfelel az összes ilyen pontnak. 

Az Unisto nagy hangsúlyt fektet a minőségirányítási, környezetvédelmi és munkahelyi biztonsági rendszereink folyamatos fejlesztésére. 

ISO 17712 - A melléklet

REACH (1907/2006/EK)

A REACH (EC 1907/2006) rendelkezés célja a különböző vegyi anyagok belső tulajdonságainak jobb és korai beazonosítása által az emberi egészség és a környezet védelme. 

Az 1907/2006/EK REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals - A vegyi anyagok regisztrációjáról, vizsgálatáról, engedélyezéséról és korlátozásáról szóló) EU vegyipari rendelet előírásai szerint 2007-től csak olyan vegyi anyagok kerülhetnek forgalomba Európában, amelyeket már regisztráltak. 

"Végfelhasználóként" az Unisto nem köteles regisztrálni a gyártott termékeket. Teljes mértékben azonosulunk a REACH-csel, és kizárólag olyan beszállítókkal működünk együtt, akiknek a nyersanyagait ennek megfelelően regisztrálták. 

A rendelet hatálybalépése 2007. június 1. és a következő elsődleges céljai vannak: 

 1. Hogy jobban védje az embereket és a környezetet a vegyi anyagok kezelésében rejlő esetleges kockázatoktól. Itt az ipar felelőssége a kockázatelemzések vállalása 
 2. Hogy lehetővé tegye az EU-ban a vegyi anyagok szabad forgalmát  
 3. Hogy javítsa a versenyt és az innovációt 
 4. Hogy támogassa az alternatív vizsgálati módszereket a kockázatok értékeléséhez 

Ezen felül a biztonsági plombáink gyártásához használt nyersanyagok megfelelnek a 1907/2006/EK rendelkezés 33 és 57 cikkelyében (ECHA, engedélyezéskor szóba jöhető különösen aggodalomra okot adó anyagok listája) meghatározott nyersanyagoknak és anyagoknak úgy, hogy a listában szereplő nyersanyagokat és anyagokat nem alkalmazzuk. 

Unisto REACH megerősítés

ISO 17712 - Unisto Hi Genius - Magas biztonsági fokozatú plomba

A biztonsági plombákról és azok áruszállító konténerekhez történő alkalmazásáról szóló ISO 17712 tanúsítvány képezi az alapját az USA Vám és határőrség C-TPAT nemzetközi ellátási lánc biztonságkezelési rendszerének. 

Az ISO 17712 alkalmazása "Áruszállító konténerek - Mechanikus plombák" esetén a következő hatással jár: 

 • A plombák mechanikai ellenállóképességen alapuló egységes osztályozási eljárása
 • A magasfokú biztonsági és minőségi előírások garantálása és betartása  
 • Az eladott plombák nyomon követhetőségének garantálása  

Az Unisto Hi-Genius csavarplombát a tajvani MIRDC tesztelte az ISO 17712 tekintetében, és az teljes mértékben megfelel a H szinthez tartozó magas biztonsági követelményeknek (Magas biztonsági fokozatú plomba). A magas biztonsági fokozatú plomba (H) egy olyan plomba, aminek a célja a plomba bizonyíték nélküli illetéktelen kinyitásának és visszazárásának visszaszorítása. A magas biztonsági fokozatú plombák eltávolításához szerszámok, például csapszegvágó vagy oldalvágó szükségesek. 

Ezeket a tanúsítványokat az ISO 17712 tekintetében lefolytatott mind külső, mind pediglen belső tesztek alapján ítélték oda. 

Külső tesztelés:  

 • Húzószilárdság vizsgálat  
 • Nyírásellenállási vizsgálat 
 • Hajlítószilárdság vizsgálat 
 • Ütésállóság vizsgálat 

Jelenlegi Unisto ISO 17712 tanúsítványok:  

Belső tesztelés: 

Hozzáférés tanúsításának vizsgálata, 6. szakasz  

Az ISO 17712 6. szakaszának megfelelően az alkalmas szabotázs-vizsgálatokat írásban határozzák meg, végrehajtják, majd a vizsgálati eredményeket dokumentálják. Ezeknek a manipulációs vizsgálatoknak az a célja, hogy biztosítsák, a H plombát nem lehet az illetéktelen beavatkozás látható nyomainak hátrahagyása nélkül kinyitni és újra bezárni. Ha láthatóak az illetéktelen beavatkozás bizonyítékai, akkor a plomba átment a teszten. 

A magas biztonsági fokozatú Hi-Genius plombánk sikeresen átment az összes belső és külső vizsgálaton, és ezzel bebizonyosodott, hogy kiváló minőségű, hozzáférést tanúsító, műszaki zár biztonsági plomba. 

A magas biztonsági fokozatú tanúsítványunk - a ISO 17712 szabvány 6. szakaszának megfelelő tanúsítványra mutató link - megtalálható itt.
Részletesebb információk találhatóak az ISO 17712 szabványról itt: www.iso.org 

Az Egyesült Államok-beli Dayton T. Brown, vagy a tajvani MIRDC vizsgáló laboratóriumokra vonatkozó további információkért kérjük, látogasson el a www.dtb.com vagy a www.mirdc.org.tw/english/ címre. 

Élelmiszerjogi rendelkezések

Egy független kutatóintézetben elvégzett vizsgálatok kimutatták, hogy sok termékünk és szintetikus színezékünk megfelel az 1935/2004 "Élelmiszerrel érintkezésbe kerülhető anyagok és tárgyak" EU rendeletnek, beleértve a 10/2011 "Élelmiszerrel érintkezésbe kerülhető műanyagok és tárgyak" EU rendeletet is.

Ismert szállító (Known consignor)

Egy ismert szállító egy olyan cég, amely légi árufuvarozás vagy légiposta segítségével a saját nevében és saját számlájára küld árukat. Eközben betartja az alkalmazandó biztonsági előírásokat és rendelkezéseket. 

Az ismert szállító tanúsítvány (csak légi árufuvarozás esetén) segít megtakarítani az időigényes és költséges ellenőrzéseket a repülőtéren. 
Egy ismert szállító maga végzi el az ellenőrzéseket, és maga felelős az elem biztonságos áthaladásáért. Ezt követően az áru egy hitelesített fuvarozó használatával elszálítható a repülőtér árufelvevőjéhez, és közvetlenül berakodható a repülőgépbe. Az alábbiakat biztosítja:  

 • A légi teherszállítás védelme a jogosulatlan hozzáféréstől 
 • Ellenőrzött, speciálisan képzett személyzet telepítése   
 • A rakomány ellenőrzése, valamint hozzáféréstől és szabotázstól való védelme 
 • Szállítmány-alapú biztonsági nyilatkozat 
 • Biztonsági követelmények garantálása az egész szállítási lánc közben  

Mivel az Unisto AG, Horn egy validált ismert szállító, ügyfeleink időt és további költségeket takarítanak meg.  

Ha további információra van szüksége, kérjük ne habozzon kapcsolatba lépni velünk.

Németország

A németországi gyártó üzemet a következő szabványok szerint tanúsították. 

ISO tanúsítvány

Az ISO 9001 minőségirányítási rendszer eszközként szolgál saját teljesítményünk javításához és folyamatos fejlesztéséhez, és végső soron növeli az általunk gyártott és leszállított biztonsági plombák minőségét, ami viszont nagyon magas szintű ügyfélelégedettséghez vezet. 

ISO 9001 (Németország)

ISO 17712 - Unisto Hi Genius - Magas biztonsági fokozatú plomba

A biztonsági plombákról és azok áruszállító konténerekhez történő alkalmazásáról szóló ISO 17712 tanúsítvány képezi az alapját az USA Vám és határőrség C-TPAT nemzetközi ellátási lánc biztonságkezelési rendszerének. 

Az ISO 17712 alkalmazása "Áruszállító konténerek - Mechanikus plombák" esetén a következő hatással jár: 

 • A plombák mechanikai ellenállóképességen alapuló egységes osztályozási eljárása
 • A magasfokú biztonsági és minőségi előírások garantálása és betartása  
 • Az eladott plombák nyomon követhetőségének garantálása  

Az Unisto Hi-Genius csavarplombát a tajvani MIRDC tesztelte az ISO 17712 tekintetében, és az teljes mértékben megfelel a H szinthez tartozó magas biztonsági követelményeknek (Magas biztonsági fokozatú plomba). A magas biztonsági fokozatú plomba (H) egy olyan plomba, aminek a célja a plomba bizonyíték nélküli illetéktelen kinyitásának és visszazárásának visszaszorítása. A magas biztonsági fokozatú plombák eltávolításához szerszámok, például csapszegvágó vagy oldalvágó szükségesek. 

Ezeket a tanúsítványokat az ISO 17712 tekintetében lefolytatott mind külső, mind pediglen belső tesztek alapján ítélték oda. 

Külső tesztelés:  

 • Húzószilárdság vizsgálat  
 • Nyírásellenállási vizsgálat 
 • Hajlítószilárdság vizsgálat 
 • Ütésállóság vizsgálat 

Jelenlegi Unisto ISO 17712 tanúsítványok:  

Belső tesztelés: 

Hozzáférés tanúsításának vizsgálata, 6. szakasz  

Az ISO 17712 6. szakaszának megfelelően az alkalmas szabotázs-vizsgálatokat írásban határozzák meg, végrehajtják, majd a vizsgálati eredményeket dokumentálják. Ezeknek a manipulációs vizsgálatoknak az a célja, hogy biztosítsák, a H plombát nem lehet az illetéktelen beavatkozás látható nyomainak hátrahagyása nélkül kinyitni és újra bezárni. Ha láthatóak az illetéktelen beavatkozás bizonyítékai, akkor a plomba átment a teszten. 

A magas biztonsági fokozatú Hi-Genius plombánk sikeresen átment az összes belső és külső vizsgálaton, és ezzel bebizonyosodott, hogy kiváló minőségű, hozzáférést tanúsító, műszaki zár biztonsági plomba. 

Részletesebb információk találhatóak az ISO 17712 szabványról itt: www.iso.org 

Az Egyesült Államok-beli Dayton T. Brown, vagy a tajvani MIRDC vizsgáló laboratóriumokra vonatkozó további információkért kérjük, látogasson el a www.dtb.com vagy a www.mirdc.org.tw/english/ címre. 

Ha további információra van szüksége, kérjük ne habozzon kapcsolatba lépni velünk.

Franciaország

A franciaországi gyártó üzemet a következő szabványok szerint tanúsították. 

ISO tanúsítvány

Az ISO 9001 minőségirányítási rendszer eszközként szolgál saját teljesítményünk javításához és folyamatos fejlesztéséhez, és végső soron növeli az általunk gyártott és leszállított biztonsági plombák minőségét, ami viszont nagyon magas szintű ügyfélelégedettséghez vezet. 

ISO 9001 (Franciaország)

Az ISO 14001 környezetirányítási rendszer megerősíti a folyamatban lévő erőfeszítéseket, amiket az Unisto a környezet érdekében tesz, és illeszkedik a vállalat magas minőségi standardjaihoz. 

Belsőleg 

Alkalmazottaink környezettudatosan gondolkodnak és cselekszenek, ami fenntartható üzleti gyakorlatot és piaci szolgáltatásokat eredményez. Minimalizálunk mindenfajta hulladékot, és a lehető legtöbbet újrahasznosítunk, gyártóüzemeinken belül és kívül egyaránt. 

Külsőleg 

Minden beszállítónktól megköveteljük a beszállított anyagok tulajdonságait részletező tanúsítványokat, így biztosítjuk a beszállítóink kompatibilitását.  

Szükség esetén az ügyfelek számára is hozzáférhetővé tehetjük ezeket a tanúsítványokat és adatlapokat. A környezetkezelési rendszer bevezetésére azon fenntarthatósági politikánk és céljaink első kitűzését követően került sor, amelyekből kifejlesztettük környezetvédelmi programunkat. Elkötelezettek vagyunk a folyamatos fejlesztésre, a környezetkezelés folyamatos felülvizsgálatával. 

Mindez azt jelenti, hogy ha Ön Unisto biztonsági plombákat vásárol, biztos lehet benne, hogy az összes környezeti szempontot figyelembe vették. 

ISO 14001 (Franciaország) 

Ha további információra van szüksége, kérjük ne habozzon kapcsolatba lépni velünk.

Malayzia

A malayziai gyártó üzemet a következő szabványok szerint tanúsították. 

ISO tanúsítvány

Az ISO 9001 minőségirányítási rendszer eszközként szolgál saját teljesítményünk javításához és folyamatos fejlesztéséhez, és végső soron növeli az általunk gyártott és leszállított biztonsági plombák minőségét, ami viszont nagyon magas szintű ügyfélelégedettséghez vezet. 

Az ISO 14001 környezetirányítási rendszer megerősíti a folyamatban lévő erőfeszítéseket, amiket az Unisto a környezet érdekében tesz, és illeszkedik a vállalat magas minőségi standardjaihoz. 

Belsőleg 

Alkalmazottaink környezettudatosan gondolkodnak és cselekszenek, ami fenntartható üzleti gyakorlatot és piaci szolgáltatásokat eredményez. Minimalizálunk mindenfajta hulladékot, és a lehető legtöbbet újrahasznosítunk, gyártóüzemeinken belül és kívül egyaránt. 

Külsőleg 

Minden beszállítónktól megköveteljük a beszállított anyagok tulajdonságait részletező tanúsítványokat, így biztosítjuk a beszállítóink kompatibilitását.  

Szükség esetén az ügyfelek számára is hozzáférhetővé tehetjük ezeket a tanúsítványokat és adatlapokat. A környezetkezelési rendszer bevezetésére azon fenntarthatósági politikánk és céljaink első kitűzését követően került sor, amelyekből kifejlesztettük környezetvédelmi programunkat. Elkötelezettek vagyunk a folyamatos fejlesztésre, a környezetkezelés folyamatos felülvizsgálatával. 

Mindez azt jelenti, hogy ha Ön Unisto biztonsági plombákat vásárol, biztos lehet benne, hogy az összes környezeti szempontot figyelembe vették. 

ISO 17712 - Unisto Hi Genius - Magas biztonsági fokozatú plomba

A biztonsági plombákról és azok áruszállító konténerekhez történő alkalmazásáról szóló ISO 17712 tanúsítvány képezi az alapját az USA Vám és határőrség C-TPAT nemzetközi ellátási lánc biztonságkezelési rendszerének. 

Az ISO 17712 alkalmazása "Áruszállító konténerek - Mechanikus plombák" esetén a következő hatással jár: 

 • A plombák mechanikai ellenállóképességen alapuló egységes osztályozási eljárása
 • A magasfokú biztonsági és minőségi előírások garantálása és betartása  
 • Az eladott plombák nyomon követhetőségének garantálása  

Az Unisto Hi-Genius csavarplombát a tajvani MIRDC tesztelte az ISO 17712 tekintetében, és az teljes mértékben megfelel a H szinthez tartozó magas biztonsági követelményeknek (Magas biztonsági fokozatú plomba). A magas biztonsági fokozatú plomba (H) egy olyan plomba, aminek a célja a plomba bizonyíték nélküli illetéktelen kinyitásának és visszazárásának visszaszorítása. A magas biztonsági fokozatú plombák eltávolításához szerszámok, például csapszegvágó vagy oldalvágó szükségesek. 

Ezeket a tanúsítványokat az ISO 17712 tekintetében lefolytatott mind külső, mind pediglen belső tesztek alapján ítélték oda. 

Külső tesztelés:  

 • Húzószilárdság vizsgálat  
 • Nyírásellenállási vizsgálat 
 • Hajlítószilárdság vizsgálat 
 • Ütésállóság vizsgálat 

Jelenlegi Unisto ISO 17712 tanúsítványok:  

Belső tesztelés: 

Hozzáférés tanúsításának vizsgálata, 6. szakasz  

Az ISO 17712 6. szakaszának megfelelően az alkalmas szabotázs-vizsgálatokat írásban határozzák meg, végrehajtják, majd a vizsgálati eredményeket dokumentálják. Ezeknek a manipulációs vizsgálatoknak az a célja, hogy biztosítsák, a H plombát nem lehet az illetéktelen beavatkozás látható nyomainak hátrahagyása nélkül kinyitni és újra bezárni. Ha láthatóak az illetéktelen beavatkozás bizonyítékai, akkor a plomba átment a teszten. 

A magas biztonsági fokozatú Hi-Genius plombánk sikeresen átment az összes belső és külső vizsgálaton, és ezzel bebizonyosodott, hogy kiváló minőségű, hozzáférést tanúsító, műszaki zár biztonsági plomba. 

Részletesebb információk találhatóak az ISO 17712 szabványról itt: www.iso.org 

Az Egyesült Államok-beli Dayton T. Brown, vagy a tajvani MIRDC vizsgáló laboratóriumokra vonatkozó további információkért kérjük, látogasson el a www.dtb.com vagy a www.mirdc.org.tw/english/ címre. 

Ha további információra van szüksége, kérjük ne habozzon kapcsolatba lépni velünk.